Prava i obveze

Prava i obveze

Istra Vacation tourist agency by DAH ISTRA d.o.o.
ID code: HR-AB-52-130059461
DAH ISTRA d.o.o.
Ciscuttijeva ul. 15, 52100 Pula, Croatia
OIB: 76162237530, MBS: 130059461
Tel: +385 91 363 1111
www.istra-vacation.com

Molim Vas da pažljivo pročitate uvjete, budući da se zajedno s agencijom Istra Vacation obvezujete na prava i obveze definirane u ovim uvjetima. Korištenjem web stranice www.istra-vacation.com, slanjem elektroničke pošte ili kontaktiranjem naše tvrtke putem telefona u cilju traženja upita ili rezervacije smještaja, potvrđujete i prihvaćate navedena uvjete. Ne dopuštamo Vam korištenje bilo kakvih usluga agencije Istra Vacation ukoliko niste potvrdili da ste pročitali navedene uvjete. Agencija Istra Vacation upravlja web stranicom www.istra-vacation.com i ista je namijenjena korištenju svim korisnicima koji joj pristupaju iz bilo koje zemlje. Web stranica je strukturirana i vođena u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Turistička agencija “Istra Vacation” posluje kao agencija za sve nekretnine koje su navedene na našoj web stranici: www.istra-vacation.com.

Vrsta ugovora

Opći uvjeti za pružanje usluga smještaja sastavni su dio ugovora između “Istra Vacation” by DAH Istra d.o.o., kao putničke agencije ili ovlaštenog agenta, i Unajmljivača koji prihvaća ponuđen smještaj. Sve navedeno u općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu za goste, kao i za agenciju Istra Vacation (DAH Istra d.o.o.) Opći putnički uvjeti također su objavljeni na internet stranicama putničke agencije Istra Vacation. Agencija Istra Vacation (DAH Istra d.o.o.) se obvezuje poduzeti sve preduvjete za pružanje točnih informacija svojim korisnicima. Sve informacije, podatke i slike o kapacitetima smještaja, agencija Istra Vacation (DAH Istra d.o.o.) je prikupila od vlasnika smještaja. Iako su zaposlenici agencije Istra Vacation (DAH Istra d.o.o.) provjerili sve informacije, Agencija ne preuzima odgovornost za pogreške, nemarnosti, i kašnjenja u ažuriranju informacija. U svojstvu pružanja usluga smještaja gostima u privatnim apartmanima, sobama ili vikendicama (krajnji davatelj usluge je Unajmljivač – fizička ili pravna osoba koja je zaključila ugovor o suradnji s putničkom agencijom “Istra Vacation”), tvrtka DAH Istra d.o.o. posluje kao organizator putovanja u kojem usluge obavlja u svoje ime i primjenjuje posebni postupak oporezivanja putničkih agencija (članak 91. Zakona o porezu na dodanu vrijednost). Ispravni navodi, prihvaćanje

Maksimalni broj unajmljivača

Za svaki je smještaj definiran maksimalni broj dopuštenih osoba. Unajmljivač je prije dolaska obvezan navesti broj osoba, starost članova grupe kao i njihovu kombinaciju. Boravak se može uskratiti bez naknade troškova u slučaju da se prekorači limit broja dopuštenih osoba, a bez izričite pisane suglasnosti agencije Istra Vacation ili vlasnika smještaja.

Starosna granica

Osobe mlađe od 18 godina ne mogu iznajmljivati smještaje. Unajmljivač mora potvrditi da ima barem 18 godina, Ukoliko se ispostavi da grupa Unajmljivača nema tražen prosjek godina za smještaj (bez djece mlađe od 12 godina), boravak se može uskratit bez naknade troškova.

Kućni ljubimci

U nekim smještajnim jedincima, kućni su ljubimci zabranjeni, dopušteni uz naknadu ili besplatno. Ukoliko dolazite s kućnim ljubimcima bez izričite suglasnosti u pisanom obliku, boravak se može uskratiti bez nakande troškova. Ni agencija Istra Vacation niti vlasnik smještajne jedinice nisu odgovorni za moguće bolesti, ozljede ili smrt kućnih ljubimaca tijekom boravka.

Kućni red

Svaka smještajna jedinica ima svoj kućni red koji je istaknut na vidljivom mjestu i na raspolaganju Unajmljivaču i njegovoj grupi. Unajmljivač i njegova grupa dužni su pridržavati se pravila kućnoga reda. Ukoliko se Unajmljivač i njegova grupa ne pridržavaju pravila kućnoga reda, to se smatra ozbiljnim kršenjem odredbi ugovora o najmu. U tom slučaju vlasnik smještajne jedinice i/ili agencija Istra Vacation imaju pravo otkazati ugovor o najmu smještaja. Otkazivanje stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a Unajmljivač je zajedno sa svim osobama koje borave tamo dužan napustiti smještajnu jedinicu u roku od 2 (dva) sata. Unajmljivač nema pravo tražiti povrat plaćenog iznosa za smještaj od vlasnika smještajne jedinice ili agencije Istra Vacation.

Novosagrađene vile

U slučaju rezervacije novoizgrađenih vila, Unajmljivač mora biti svjestan da možda nije bilo dovoljno vremena za uzgoj travnjaka, zelenila, biljaka i cvjetnica te ostale hortikulture u vrtu.

Bazen i vrtložna kupka (whirlpool)

Unajmljivač i njegova grupa dužni su pridržavati se svih uputa za korištenje bazena radi vlastite sigurnosti, te onih uputa koje propisuju vlasnik smještaja ili agencija Istra Vacation. Unajmljivač je dužan koristiti bazen na razuman način. Djeca ne smiju biti blizu područja bazena bez nadzora odraslih osoba. Unajmljivač koristi bazen na vlastitu odgovornost. Ukoliko se smještaj rezervira izvan ljetne sezone, postoji mogućnost da bazen nije u uporabi. Trebate imati na umu da je korištenje vrtložne kupke povezano s određenim zdravstvenim rizicima, te istu koristite na vlastitu odgovornost. Voda u vrtložnoj kupci možda neće biti topla do kasno navečer na dan dolaska Unajmljivača. Zabranjeno je stajati na pokrovima vrtložne kupke. Pokrovi se koriste za izolaciju i nisu dizajnirani i prilagođeni da izdrže težine osobe, te mogu lako puknuti. U slučaju puknuća pokrova, Unajmljivač je obvezan nadoknaditi štetu izravno vlasniku smještaja.

Uvjeti plaćanja
Rezervacija

Za sve rezervacije koje su napravljene 32 ili više dana prije početka razdoblja najma, primjenjuju se sljedeći uvjeti: Avansna uplata u iznosu od 30% od ukupno dogovorene cijene smještaja plaća se odmah ukoliko plaćate putem PayPala. Ukoliko plaćate nalogom banke na naš račun, 30% avansa mora biti doznačeno na račun agencije Istra Vacation u roku od 3 (tri) dana. Čim agencija Istra Vacation zaprimi Vašu potvrdu rezervacije putem elektroničke pošte te čim je provedena djelomična uplata od 30% od ukupnog iznosa, rezervacija je sigurna. Sve dok se ne provede prva uplata od 30%, rezervacija smještaja nije sigurna i smještaj je raspoloživ za rezerviranje za druge zainteresirane strane. Metodu plaćanja preostalih 70% od ukupno dogovorenog iznosa obje ugovorne strane, Unajmljivač i agencija Istra Vacation potvrđuju u trenutku rezervacije. Ukoliko se plaćanje provodi putem naloga banke ili PayPala, preostali se iznos mora doznačiti ne kasnije od 32 dana od početka razdoblja najma. Ukoliko smo suglasni s plaćanjem preostalog iznosa u gotovini, Unajmljivač plaća preostali iznos odmah po dolasku i izravno vlasniku. Ne postoji mogućnost elektroničkog plaćanja (PayPal/kreditne kartice) u samoj smještajno jedinici. Nepravovremeno plaćanje smatrat će se otkazivanjem s Vaše strane te se obračunavaju troškovi za otkazivanje koji su definirani pod Otkazivanje.

Ukoliko je manje od 32 dana između dana rezervacije i dana početka najma, obavezni ste cjelokupni iznos platiti odmah.

Važna napomena: Kod rezervacije Vam se šalje broj rezervacije; navedite taj broj prilikom plaćanja. Ukoliko ne navedete broj rezervacije, agencija Istra Vacation neće moći povezati plaćanje s Vašom rezervacijom.

Izmjene

Obavezni ste pratiti elektroničku poruku s potvrdom koju ste zaprimili od nas odmah nakon primitka uplate. Ukoliko niste u mogućnost putovati, imate pravo svoj smještaj prenijeti na drugu osobu. U tome slučaju druga osoba postaje Unajmljivač. Dužni ste o tome obavijestiti agenciju Istra Vacation u pisanom obliku najmanje 14 dana prije dolaska. Ukoliko želite izmijeniti svoju rezervaciju nakon što je potvrđena, morate to učiniti u pisanom obliku što prije, jer možda naknadne izmjene neće biti moguće. Potrudit ćemo se izaći Vam ususret u takvim slučajevima, ali ne možemo jamčiti isto.

Otkazivanje
Otkazivanje od strane Unajmljivača

Troškovi otkazivanja obračunavaju se od dana kada “Istra Vacation” by DAH Istra d.o.o. zaprimi pisani zahtjev za otkazivanjem, i to na sljedeći način:

Za otkazivanja do 30 dana prije dolaska -30% od punog iznosa rezervacije se ne vraća

Za otkazivanje rezervacije unutar 30 dana prije datuma dolaska - 100% od punog iznosa rezervacije se ne vraća

Polica otkazivanja COVID-19: Refundacija nastale rezervacije moguće je isključivo u slučaju da se restriktivne mjere na nacionalnoj razini, a koje se odnose isključivo uz COVID-19 virus, odnose i na osobe koje su cjepljene. Pod izrazom mjere smatra se da i osobe koje su cjepljene moraju pri ulasku u Hrvatsku ili pri povratku u svoju matičnu državu biti u karanteni (samoizolaciji) određeno vremensko razdoblje. Refundacija se također odnosi i u slučaju da se gost zarazi COVID-19 virusom 7 ili manje dana od dana rezerviranog dolaska u objekt.

Refundacija sredstava se izdaje u obliku vouchera kojeg gost može iskoristiti isključivo na stranici Istra Vacation za rezervaciju u budućem vremenskom razdbolju, a najkasnije do 31.12.2022. Iznos vouchera koji će gost zaprimiti odgovara iznosu novca koji je gost uplatio za potvrdu rezervaciju na koju mu je sada odobrena refundacija.

Ukoliko Unajmljivač ne dođe na destinaciju ili otkaže uslugu smještaja nakon što je razdoblje smještaja započelo, “Istra Vacation” by DAH Istra d.o.o. obračunava cjelokupni iznos rezervacije.

Za svako otkazivanje rezervacije “Istra Vacation” by DAH Istra d.o.o. obračunava 15 eura administrativnih troškova.

Obavezni ste poslati poruku o otkazivanju elektroničkim putem izravno na info@istra-vacation.com. Dan primitka pisane elektroničke potvrde smatra da se danom otkazivanja.

Otkazivanje od strane agencije Istra Vacation

Ukoliko nastupe okolnosti u kojima se otkazuje već rezervirani smještaj, Unajmljivač će o tome biti što prije obavješten, a ukoliko je moguće, agencija Istra Vacation će ponuditi alternativu. Ukoliko ponuđena alternativa nije prihvatljiva, te ukoliko agencija Istra Vacation ne može ponuditi ikakvu drugu alternativu, uplaćeni se iznos vraća Unajmljivaču. Unajmljivač nema pravo na druge nadoknade osim već uplaćenog iznosa.

Polog

Unajmljivač je dužan ostaviti gotovinski polog pri dolasku u smještajnu jedinicu, kao instrument osiguranja za eventualno počinjene štete. Iznos pologa koji je pri dolasku dužan dati vlasniku smještaja naveden je pisanoj potvrdi rezervacije. Polog služi kao instrument osiguranja vlasniku smještaja za štete počinjene u smještajnoj jedinici, a vlasnik smještajne jedinice ima pravo pokriti štetu iz pologa. U slučaju da je uzrokovana šteta veća od iznosa depozita, Unajmljivač je dužan platiti cjelokupni iznos štete vlasniku smještaja. Ukoliko nije počinjena ikakva šteta u smještajnoj jedinici, vlasnik smještaja je dužan vratiti Unajmljivaču iznos pologa kod primopredaje ključeva po odlasku Unajmljivača. Molimo Vas da osigurate novčani iznos pologa pri dolasku u smještajnu jedinicu. U protivnom se ulazak u smještajnu jedinici može odgoditi sve dok ne osigurate polog.

Dolazak i odlazak

Po dolasku, Unajmljivač je dužan predati svoje putne i osobne dokumente vlasniku smještaja, koji će potom prijaviti boravak Unajmljivača te odmah nakon toga vratiti osobne dokumente, pod uvjetom da je plaćanje provedeno. Dolazak je obavezan između 16 i 20 sati po srednjoeuropskom vremenu, a odlazak do 10 sati po srednjoeuropskom vremenu. U slučaju da dolazak nije moguć do 20 sati, Unajmljivač je dužan obavijestiti vlasnika smještaja, s kojim će dogovoriti preuzimanje ključeva. U slučaju da Unajmljivač želi produljiti svoj boravak, dužan je odmah obavijestiti vlasnika smještaja. Ukoliko je željeno razdoblje raspoloživo, vlasnik će Unajmljivaču produljiti rezervaciju boravka. U slučaju ranijeg odlaska, Unajmljivač je dužan platiti iznos naveden u obvezujućoj rezervaciji.

Čišćenje
Čišćenje smještajne jedinice od strane agencije Istra Vacation

Vaša će biti smještajna jedinica biti čista u trenutku Vašeg dolaska. Ugovor sklopljen između agencije Istra Vacation i vlasnika smještaja obvezuje vlasnika da dočeka Unajmljivače u čistoj i prikladno pripremljenoj smještajnoj jedinici. Sve primjedbe ili napomene vezane uz čistoću ili inventar podnose se predstavniku na dan dolaska (u roku ud 24 sata). Unajmljivač je dužan smještajnu jedinicu ostaviti u istom stanju u kakvom ju je i preuzeo.

Čišćenje smještajne jedinice od strane Unajmljivača

Pri napuštanju smještajne jedinice, Unajmljivač je dužan obratiti pažnju na sljedeće stvari: (čisto) posuđe i pribor za jelo moraju biti pospremljeni, a preostalo posuđe za kuhanje spremljeno u predviđene ormariće. Perilica posuđa (ukoliko postoji) mora biti prazna. Ostavite plahte na krevetu. Dužni ste iznijeti smeće iz smještajne jedinice te ga zbrinuti za to predviđene kontejnere (ne u sklopu kuće)! Kamin i roštilj moraju biti prazni i čisti. Dužni ste namještaj na terasi vratiti na pravo mjesto, te ste dužni pobrinuti se da ne ostane smeća u vrtu ili na terasi. Dužni ste smještajnu jedinicu ostaviti u čistom stanju.. Ukoliko smještajnu jedinicu ne napustite u gore opisanom stanju, vlasnik smještaja ima pravo obračunati od Vašeg pologa iznos za dodatno čišćenje do maksimalnih 250 eura. Ukoliko je krevetnina potrgana i ima mrlje (poput boje ili tinte) ili je oštećena na bilo koji drugi način i više nije upotrebljiva, vlasnik smještaja će odbiti iznosa iz Vašega pologa.

Pravo pristupa

Osoblje, zaposlenici i predstavnici agencije Istra Vacation ili vlasnika smještaja imaju pravo pristupa smještajnoj jedinici u svako vrijeme. Vlasnik smještaja ili agencija Istra Vacation nastojat će Unajmljivača obavijestiti o svojim posjetima.

Komunalije

U slučaju da je tijekom Vašeg boravka obustavljena opskrba nekih komunalija (npr. voda, električna energija, plin), agencija Istra Vacation nema utjecaje na takve događaje te nije odgovorna za takve obustave. Ukoliko se u smještajnoj jedinici nalaze plinske boce, moguće je da se nakon nekog vremena isprazne. Ukoliko nema rezervnih plinskih boca u smještajnoj jedinici, predstavnik će boce zamijeniti u roku od dva dana nakon obavijesti vlasniku smještaja.

Obveze i odgovornosti
Obveze i odgovornosti Unajmljivača

Tijekom boravka u smještajnoj jedinici kao Unajmljivač u potpunosti ste odgovorni za unajmljenu smještajnu jedinicu, inventar i ostalu imovinu u smještajnoj jedinici. Štetu nastalu Vašom krivnjom ili krivnjom Vaše grupe dužni ste nadoknaditi i predstavnik će istu odmah obračunati. Vlasnik smještaja ima pravo u tu svrhu koristiti polog. U slučaju ekstremnih šteta u smještajnoj jedinici ili ozbiljnih neugodnosti za ostale goste uzrokovane od strane Unajmljivača, agencija Istra Vacation ili vlasnik smještaja imaju pravo trenutno otkazati ugovor bez ikakve nakande troškova. Parkiranje kamp kućica ili postavljanje šatora strogo je zabranjeno. Ukoliko u smještajnoj jedinici želite organizirati privatna događanja (npr. zabave, vjenčanja, koktel partije), prvo ste dužni od agencije Istra Vacation/vlasnika smještaja zatražiti suglasnost. Vlasnik smještaja ima pravo zahtijevati dodatnu naplatu i/ili povećati polog.

Obveze i odgovornosti agencije Istra Vacation

Agencija Istra Vacation djeluje kao predstavnik vlasnika smještaja i stoga agencija Istra Vacation nije odgovorna za išta više od obveza koje kao posrednik provodi između Unajmljivača i vlasnika/iznajmljivača smještaja. Agencija Istra Vacation može biti samo odgovorna za plaćenu naknadu najma od strane Unajmljivača. Agencija Istra Vacation nije odgovorna za gubitak, krađu, štetu, kršenje ili odgodu uzrokovanu događajima koji nisu u našoj kontroli, a uzrokovao ih je Unajmljivač i njegova grupa ili su Unajmljivač i njegova grupa pretrpjeli iste tijekom boravka u smještaj jedinici. Ni agencija Istra Vacation niti vlasnik smještaja nisu odgovorni za smrt ili ozljede bilo kojeg člana grupe Unajmljivača, ili bilo koje druge osobe u smještajnoj jedinici. Agencija Istra Vacation nije odgovorna za ikakva ometanja tijekom boravka, neispravnost tehničke opreme u smještajnoj jedinici, trenutnu obustavu vode i električne energije, te građevinske radove u susjednom području. Ni agencija Istra Vacation ni vlasnik smještaja nisu odgovorni za buku ili ometanje izvan granica smještajne jedinice i koji su izvan naše kontrole. U slučaju da je izvor buke postojao i prije Vašeg dolaska i da smo o tomu obavješteni, kontaktirat ćemo Vas i obavijestiti o istome. U smještajnim jedinicama koje se nalaze u ruralnim područjima može doći do pojava flore i faune, kao npr. komarci, ose, mravi, lokalni psi itd., kao i nekih drugih aktivnosti kao što su uzgoj stoke, odvodnja, itd. Agencija Istra Vacation nije odgovorna za sljedeće događaje: štrajk, rat, monetarnu krizu, političke ili društvene nemire, bolesti, karantene, događaje više sile ili bilo koje događaje ili neočekivane uvjete koji su izvan njezine kontrole. Agencija Istra Vacation nije odgovorna za ozljede nastale aktivnostima kao što su karting, jahanje na vodi (jet-ski), jahanje konja, golf, najam i vožnja motora, skutera i ostalih vozila, ronjenje, plivanje, padovi s ruba bazena, posklizavanje na mokrim pločicama ili stepenicama, kao ni za ozljede uzrokovane roto-vratima. Stoga je svaki unajmljivač i njegovi pratitelji suglasan da u takvim i sličnim aktivnostima sudjeluju dobrovoljno, te da sami preuzimaju i prihvaćaju rizike za nastale ozljede, bolesti, štete ili gubitke. Agencija Istra Vacation odgovorna je za točan opis smještajne jedinice. Međutim, opisi i dojmovi o smještajnoj jedinici i neposrednog područja, uključujući objekte, opremu itd. mogu se zbog svoje prirode ili privremenih sezonskih utjecaja razlikovati od opisa na web stranici agencije Istra Vacation. Ukoliko smatrate da bez obzira na sve poduzete mjere i napore od strane agencije Istra Vacation imate pravo na reklamaciju vezanu uz Vaš smještaj, potrebno je odmah telefonski obavijestiti vlasnika smještaja/agenciju Istra Vacation na broj: +385 (0)95 913 0290 ili putem elektroničke pošte na info@istra-vacation.com. Ukoliko nas ne obavijestite o problemu tijekom Vašeg boravka, Vašu reklamaciju možemo odbiti. Molimo Vas da jasno navedete broj svoje ID rezervacije i naziv smještajne jedinice. Pristupamo rješavanju Vaše reklamacije s punom predanošću. U slučaju bilo kakvih problema tijekom Vašeg boravka u našim smještajima, dostupni smo na interventni telefon od 0-24 sata.

Nadležnost suda

Ugovorne se strane obvezuju da će u slučaju sporova iste pokušati riješiti dogovorno. Ukoliko u tomu ne uspiju, ugovara se nadležnost Općinskog suda u Puli te se primjenjuju zakoni Republike Hrvatske.