Kontakt

Kontakt

Istra Vacation
385 91 363 1111
hrvoje@istra-vacation.com
DAH ISTRA d.o.o. , Ciscuttijeva ulica 15, 52100 Pula, Kroatien
OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE

Sukladno odredbi čl. 6. St.1 toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:
  • na email hrvoje@istra-vacation.com ili
  • poslati poštu na adresu DAH ISTRA d.o.o. , Ciscuttijeva ulica 15, 52100 Pula, Hrvatska
Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrditi će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.